google-site-verification: google89af3b5daf29b560.html

Премиера на книгата

Премиера на “Управление на възнагражденията”, 01 март 2012 , книжарница “Хеликон-Витоша”, София

Очаквам Ви на 01 март 2012 г. от 18.30 часа в книжарница “Хеликон-Витоша”, София.

 

“Настоящата книга е написана на ясен, разбираем език, подкрепена е с практически примери и е базирана на утвърдени в света и у нас теории и практики по управление на възнаграждението в организациите. Книгата ще е полезна както на опитни или по-малко опитни специалисти по човешки ресурси, така и на ръководители на различни нива в организациите, които искат да имат представа от съвременните теории и практики в тази област. Това, което дефинира един мениджър като такъв, е, че той постига целите си чрез други хора. В този смисъл всички мениджъри са и мениджъри по човешки ресурси и е необходимо да знаят как професионално да управляват хората си. Тази книга определено ще им помогне да научат как да го правят по отношение една о най-чувствителните области в организациите – възнаграждението на служителите им. И най-добрата политика и практика на възнаграждението може да не доведе до никакъв ефект, ако се прави самоцелно и отделно от другите области на управление на човешките ресурси. Тук интегрираният подход е задължителен.” – Таня Бояджиева, сертифициран управленски консултант по човешки ресурси, автор на предговора на книгата.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read previous post:
Welcome

Welcome to my space for sharing experiences, comments and ideas on the management of human resources.

Close