google-site-verification: google89af3b5daf29b560.html

HC ROI за Болярка ВТ АД

Анализът за HC ROI за пивоварния бизнес в България продължава с данните на Болярка ВТ АД. Графиката е част от статията за Възвръщаемост на инвестициите в човешки капитал.

HC ROI за Болярка ВТ АД за периода 2007-2011

HR ROI, Болярка ВТ АД, 2007-2011

HR ROI, Болярка ВТ АД, 2007-2011

 

Има нещо вярно в логото им – Перла в короната. Болярка реализира най-ниските приходи от продажби от разгледаните до сега компании. Забележителното в случая, е че дори при спад на приходите, компанията реализира постоянно нарастване на печалбата (не показано на графиката). Свиването на приходите, води до свиване на разходите, но със запазване на разходите за персонала, както и броя на служителите и постоянно нарастване на HC ROI.

Явно мениджърите на Болярка умеят да използват много добре възможностите на своите служители и ни демонстрират, най-стабилната тенденция при нарастване на печалбата и показателя за HC ROI. Трябва да отбележим, че тук наблюдаваме най-ниския среден разход за възнаграждение на служител от разгледаните до тук компании. По мое мнение това е резултат от на състоянието на регионалния пазар на труда, както и на структурата на персонала. Определено ще продължа да следя развитието на компанията.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read previous post:
Remuneration Management

"Remuneration Management" is my first book which is a practical guide for remuneration management in organizations.   The book is...

Close