google-site-verification: google89af3b5daf29b560.html

Web дискусия, 19 септември 2013, 17.00 – 18.00

Webinar_banerHR говорят на бизнес език!

Web дискусия, 19 септември 2013, 17.00 – 18.00 ч. Регистрирай се сега на:

https://attendee.gotowebinar.com/register/7069101456503164160

Действащи HR практици стартират серия от интернет дискусии, за да разискват теми в областта на управлението на човешките ресурси.
Първата дискусия ще демонстрира измерителите, обвързващи HR дейностите и бизнес показателите.Сирма Донева и Божидар Каменов са убедени, че HR дейностите не са самоцелни подбор, развитие, оценка и възнаграждаване на хората в компанията, но са тясно свързани с всички функции и съответно желаните крайни резултати на бизнес единицата.Настоящата тема дава отговор на въпроса за смисъла и ползите на анализите на цифрите и кои са ключовите показатели, които всеки ръководител „Човешки ресурси“ трябва да познава, а всеки бизнес ръководител да изисква. Ще бъдат разгледани някои от така наречените “ключови показатели за ранно предупреждение”, като например:

  • възвръщаемост на инвестициите в човешки капитал
  • HR ROI
  • приходи спрямо разходи за персонала
  • общи разходи за персонала

Добре дошли в обсъждането на въпросите!

Web дискусия, 19 септември 2013, 17.00 – 18.00 ч.

Регистрирай се сега на:

https://attendee.gotowebinar.com/register/7069101456503164160

Всеки регистриран ще получи e-mail за успешна регистрация. Участието в дискусията е безплатно!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read previous post:
HC ROI in Bulgaria’s brewing industry, 2007-2011

HC ROI in Bulgaria’s brewing industry, 2007-2011   Every company has its strengths and areas for improvement; and it is...

Close