page contents

Tag: връщане на данъци

Данъчни облекчения за родителите = 20 лева на дете

Данъчни облекчения за родителите = 20 лева на дете 1

Държавата връща на родителите по 20 лева на дете С чл. 22в и 22г  от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) обнародван в Държавен вестник бр. 105 от 2014, народните представители на Република България въведоха данъчни облекчения за деца и деца с увреждания. Инициативата е безспорно е добра и  заслужава адмирации. Казано …

Прочетете повече