page contents

Tag: стратегическо управление

Towers Watson за сътрудничеството между Финанси и Управление на ЧР

Towers Watson за сътрудничеството между Финанси и Управление на ЧР 1

Търсенето на синхрон между различните организационни структури в една компания много често се оказва сложна задача за мениджмънта или собствениците. Голяма част от компаниите разходват не малко средства за външни консултанти, за въвеждане на системи, които да приобщят и насочат усилията на различните отдели в постигане на общите цели. Причината за действие на различните отдели, …

Прочетете повече