page contents

HC ROI за Болярка ВТ АД

Анализът за HC ROI за пивоварния бизнес в България продължава с данните на Болярка ВТ АД. Графиката е част от статията за Възвръщаемост на инвестициите в човешки капитал.

HC ROI за Болярка ВТ АД за периода 2007-2011

HR ROI, Болярка ВТ АД, 2007-2011

HR ROI, Болярка ВТ АД, 2007-2011

 

Има нещо вярно в логото им – Перла в короната. Болярка реализира най-ниските приходи от продажби от разгледаните до сега компании. Забележителното в случая, е че дори при спад на приходите, компанията реализира постоянно нарастване на печалбата (не показано на графиката). Свиването на приходите, води до свиване на разходите, но със запазване на разходите за персонала, както и броя на служителите и постоянно нарастване на HC ROI.

Явно мениджърите на Болярка умеят да използват много добре възможностите на своите служители и ни демонстрират, най-стабилната тенденция при нарастване на печалбата и показателя за HC ROI. Трябва да отбележим, че тук наблюдаваме най-ниския среден разход за възнаграждение на служител от разгледаните до тук компании. По мое мнение това е резултат от на състоянието на регионалния пазар на труда, както и на структурата на персонала. Определено ще продължа да следя развитието на компанията.

Talent Management

Управление на таланти

От всички визуални представяния, описващи създаването или управлението на талант най-много ми допадат тези на Lean Homecare Consulting Group,LLC и Josh Bersin.

Lean Homecare Consulting Group,LLC

Lean Homecare Consulting Group,LLC

Josh Bersin

Josh Bersin

Честно казано, в началото разбирах развитие на талант, като процес насочен към развитие на определени ключови за бизнеса служители, които чрез дейността си оказват значителен ефект върху бизнес единиците. Материалите най-вече на американски автори, както и няколко трейнинг сесии, в които имах щастието да участвам ми помогнаха да разбера, че талант е широко понятие, процес от последователни и целенасочени дейности , които водят до повишаване знанията и уменията, повишават потенциала, променят поведението, повишават ефективността, разширяват и развиват компетентностите и възможностите на всички служители да влияят върху бизнес резултатите. Повишен потенциал на служителите, съчетан с повишена ангажираност към целите и ценностите на бизнес единицата е главната задача пред мениджмънта на всяка компания. Не случайно, както вече съм споменавал част от водещите компании изчисляват връзката на нарастване на ангажираността с директно увеличение на приходите.

Навлизането на нови бизнес структури, които нямат необходимото време да развиват служителите си, води до преминаване на персонал от съществуващите компании към навлизащите, което до някъде е естествен и нормален процес.

––––––––––––-
*термина придоби учудваща популярност през последните години и ми е трудно да определя, кой автор, издание или компания го въвежда за първи път

Управление на възнагражденията

Управление на възнагражденията, Божидар Каменов

Управление на възнагражденията

„Управление на възнагражденията“ е моята първа книга, която представлява практически наръчник за управление на възнагражденията в организациите.

Книгата е прочит на съвременните тенденции, свързани с възнагражденията погледнати през призмата на 15-годишна практика в областта на човешките ресурси.

Написах я с идеята да бъда полезен на:

– онези, които в момента учат

– онези, които сега стартират кариерата си в областта на управление на възнагражденията

– онези практици, които ще открият нещо ново или потвърждение на практиките, които прилагат

– мениджъри и ръководители, които се опитват да повишат ефективността на средствата, инвестирани във възнаграждения …

В книгата се разглеждат основните елементи на възнагражденията, тяхната същност, начините и методите на формиране, бизнес процесите и целите, които подпомагат и различните подходи и техники, използвани при тяхното създаване.

Обръщам се с благодарност към академичните автори, пишещи в областта на възнагражденията и да ги уверя, че настоящият текст няма за цел да си присвои авторството на  техните научни разработки, а по-скоро е доказателство за използването им на практика при изграждане на системи за възнаграждения.

Благодаря на семейството ми, на приятелите и особено на Таня Бояджиева – за тяхната подкрепа и търпение, както и на издателство „Сиела“ за доверието и издаването на книгата.

Книгата може да бъде закупена от http://www.ciela.com/upravlenie-na-vaznagrazhdenijata.html

Премиера на книгата

Премиера на „Управление на възнагражденията“, 01 март 2012 , книжарница „Хеликон-Витоша“, София

Очаквам Ви на 01 март 2012 г. от 18.30 часа в книжарница „Хеликон-Витоша“, София.

 

Управление на възнагражденията, Божидар Каменов

Управление на възнагражденията

„Настоящата книга е написана на ясен, разбираем език, подкрепена е с практически примери и е базирана на утвърдени в света и у нас теории и практики по управление на възнаграждението в организациите. Книгата ще е полезна както на опитни или по-малко опитни специалисти по човешки ресурси, така и на ръководители на различни нива в организациите, които искат да имат представа от съвременните теории и практики в тази област. Това, което дефинира един мениджър като такъв, е, че той постига целите си чрез други хора. В този смисъл всички мениджъри са и мениджъри по човешки ресурси и е необходимо да знаят как професионално да управляват хората си. Тази книга определено ще им помогне да научат как да го правят по отношение една о най-чувствителните области в организациите – възнаграждението на служителите им. И най-добрата политика и практика на възнаграждението може да не доведе до никакъв ефект, ако се прави самоцелно и отделно от другите области на управление на човешките ресурси. Тук интегрираният подход е задължителен.“ – Таня Бояджиева, сертифициран управленски консултант по човешки ресурси, автор на предговора на книгата.

 

Load more