page contents

HC ROI за Загорка АД

 

Като част от статията за Възвръщаемост на инвестициите в човешки капитал продължаваме анализа на пивоварния бизнес в България с данните на Загорка АД

 

HC ROI за Загорка АД за периода 2007-2011

HR ROI, Загорка АД, 2007 - 2011

HR ROI, Загорка АД, 2007 – 2011

 

Данните показват доста по-високи приходи (зелените стълбочета) от дейността, като и тук наблюдаваме колебания, а тенденцията е за спад. Въпреки спада ,обаче дори и най-ниските приходи, тези за 2011, са над постиженията на Каменица. Тенденцията определено е за спад на приходите, което в съчетание с общото свиване на консумацията на пиво в България очертава  леко обезпокоителна тенденция за компанията. Прави положително впечатление голямата разлика между приходите и разходите (сините и лилави стълбчета), което  позволява на компанията да реализира стабилни печалби през периода (не показани на графиката). Тази особеност, съчетана с липса на резки скокове в размера на разходите за възнаграждения (лилавите стълбчета) и относително постоянен брой служители (цифрите в сините правоъгълници) води до забележителен резултат на HR ROI. Интересно би било да се сравнят данните с компании от сектора, работещи на други пазари – извън България. Добре би било, при наличие на данни, да се измери средното ниво на приходите от продажби реализирани от служителите извършващи продажби (sales force), което ще ни покаже ефективността на служителите и ще даде насоки за промяна в организацията на работа, фокусиране към изграждане на нови търговски умения. Изводите биха били подпомогнати от сравнение на данните с конкурентната среда.

И нещо което доказва, че измерителите не винаги са еднозначни и в повечето случаи при анализ на данните се налага съчетание на няколко метрики и познаване на промените в бизнеса: HC ROI за 2011 година, е най-ниския за периода докато средната заплата е най-висока (около 2300 лв. не показана на графиката) за периода.  Предполагам, че за това има две причини: плавното намаляване броя на служителите в рамките на годината и намаляване броя на служители с по-ниско възнаграждение, което като съчетание със спад на приходите води до по-ниска възвръщаемост на инвестициите в персонал. А може би имаме пример, при който намалението на персонала не води до оптимизация на разходите?

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.